Affaldssortering

Der SKAL bindes knude på ALLE poser (alternativt bliver skaktene lukket). Er man i tvivl om, hvordan forskellige typer skal håndteres, eller hvis man er interreseret i at købe affaldsposer (den klassiske sorte) en virkelig god kvalitet og en god størrelse ,kan man besøge Århus Kommunes hjemmeside ved at klikke på et af nedenstående link:

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Boligen/Affald-private-husstande.aspx

http://www.sorter-mer.nu/da/sortering/sorterings-abc/

 

Storskrald

Storskrald afhentes torsdag morgen kl. 6 i lige uger, og storskraldet skal derfor stilles ud onsdag aften. Tag evt. en snak med varmesteren vedr. dette. Er der tvivlsspørgsmål omkring, hvad der er storskrald, henvises der til nedenstående tidligere omdelte information.

Så er der gjort klar til sortering af forskellige slags miljøaffald der er blevet sat spande klar til : Batterier, lavenergi pærer, lysstofrør, maling og spraydåser. i de nævnte beholdere kan man bare ligge sit affald i.

Derudover er der en beholder til kemikalier der skal man bare sætte tingene foran også vil jeg pakke det ned i beholderen.

med venlig hilsen vicevært

Karl Hansson